Magyarokhoz:

Magyarokhoz
„Balsors, akit régen tép, Hozz reá víg esztendőt” (fehér)
Fáradozzunk nemzeti imánk meghallgatásáért!

Egyszer egy asszony, aki gyermeket akart, elment az orvoshoz. Doktor Úr – mondta – súlyos rákom van, nagyon félek. Az orvos alaposan megvizsgálta és azt mondta: Gratulálok magának gyermeke lesz, az összes kellemetlen tünete e miatt van!


A következő írás egy helyzetfelismerés, amelyet, mint mozaikot raktam össze.

Hogyan érezzük magunkat?
Mi magyarok egyre pesszimistábbak vagyunk, náluk már csak a bolgárok borúlátóbbak az Európai Unióban - derül ki az Eurobarometer legfrissebb felméréséből, amelyet pénteken mutattak be Budapesten. (Közélet - Belföld 2008-07-11 Világgazdaság online és még sok más újság is lehozta ezt a hírt.)
Nálunk igen magas az öngyilkosok, az abortuszok, a depressziósok száma egyéb negatív jellemzőktől eltekintve.
A történelmünkre is elmondható, amit a Himnuszunkban áll: „Balsors, akit régen tép”. Elég csak annyit mondani: tatár, török, osztrák, orosz, Trianon, szovjet, és már tudjuk, miről van szó.
A magyarok rossz tulajdonságai: „Három magyar: három párt. Feljelentik egymást. Idegenszívűek. Sok a hazaáruló. Más nyelvre nem fordítható le ez a szó: „magyarkodik”, mert ez azon alapul, hogy az egyik magyar nem fogadja el valamilyen okból a másik hazaszeretetét. Miért volt a ’2004. december ötödike’?

Miért van ez?
A paradicsomkertben, „amikor az „ősi kígyó”, vagy más megnevezésekkel, „a hazugság atyja”, vagy a „gyilkos kezdettől fogva” elkezdte kialakítani Istenről a hamis képet az emberben. Hogy tudniillik „Isten féltékeny az emberre”, hogy „nem akarja, hogy olyan legyen, mint Ő”, hogy „irigységből zárta el a jó és rossz tudásának a fájához vezető utat”. Amikor az ember a sátánra hallgatva elhitte mindezt Istenről, akkor elfordult Tőle, és attól kezdve már nem olyannak látta Istent, mint amilyen Ő a valóságban, hanem egy fantomképet alkotott róla. És az emberek ettől kezdve egymásra is más szemmel kezdtek nézni. Ruhát és különféle álarcokat öltöttek magukra, saját rendetlen vágyaik tárgyát kezdték a másik emberben látni, és vetélytársat, ellenséget, aki ellen harcolni kell, akit el kell pusztítani. Amikor Káin megölte Ábelt, akkor szembesültek igazán az ősszülők azzal, hogy Istennel való szembefordulásuk mit is eredményezett.
Elfeledkeztek az emberek arról, hogy Isten szemével nézzék egymást. Jézus eljött, és megmutatta, hogy egymásnak nem ellenségei vagyunk, hanem ugyanannak az Atyának a kedves gyermekei mindnyájan, mindegy, hogy milyen a nemzetiségünk, zsidók vagy rómaiak, görögök vagy szkíták, franciák vagy németek, románok, vagy magyarok. Minden bajunk ebből származik, hogy nem Jézus szemével tekintünk egymásra, hanem a bennünk kialakult, és a gonosz erők által kialakított fantomképeknek, torzképeknek hittünk.” – írja levelében Bocsa József atya 2007. december 1-én.

Miért minket támad a leginkább a Gonosz?
Mert tudja, hogy a Szűzanya tiporja szét a fejét (Ter 3.15 és Jel 12.17), és mi magyarok az ő országához tartozunk (Regnum Marianum).

Miért engedi meg ezt a Mennyei Atya?
„Szeretteim! – mondta a Szentlélek Nagyfalun 2008. augusztusában.
Tudnotok kell azt, hogy nagy értéke van a keresztnek, amely megváltásotok záloga! A ti megtisztulásotok a keresztetek által történik. A szenvedést nem kell szeretni, csak elfogadni és felajánlani Istennek a bűnösök megtéréséért!”

„Azért engedi meg a Mennyei Atya – kegyelmeit megsokszorozva – a nagyobb megpróbáltatásokat, hogy ez által a teherbíró képességetek növekedjen!” – mondta 2007. december első szombatján a Szűzanya.

Minek nekünk ez a nagy teherbíró képesség?
Mert a miénk a legszebb feladat, amit csak Mária Országának tagjai kaphatnak: „Meglátjátok, a kiengesztelődésetek után, csak azok lesznek képesek befogadni azt a nagy kegyelmet, amelyet a mennyei Atya küld a Földre, akik bocsánatot kérnek és megbocsátanak egymásnak.
Mindazok, akik nem akarnak kiengesztelődni egymással, előre kijelentem, azok, hamarosan Isten Igazságosságával fognak találkozni Irgalmassága helyett!
Ez a Föld, amelyen most éltek, a pusztulás felé tart, az emberiség bűnei miatt, amelyet nap, mint nap, újból elkövetnek! Szükségetek van sok engesztelő áldozatra, imára, böjtre, felajánlott szenvedésre, kiengesztelődésre azért, hogy az emberiség megmeneküljön Isten Igazságos haragjától.”
„Kedves engesztelő Gyermekeim! – folytatja a Szűzanya.
A ti feladatotok az, hogy alázatos kiengesztelődésetekkel mutassatok jó példát az egész emberiségnek, hogy mit és hogyan cselekedjenek, hogy elkerüljék a ’nagy bajt’, ami várna rájuk.
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a kiengesztelődés Istennel és egymással, ez az egyetlen és utolsó esély a nemzetek megmaradására! A bocsánatkérésetek és a megbocsátásotok által lesz ez az Ország ’virágos kertemmé, amelyben az engesztelő gyermekeim lesznek a legszebb virágok!” http://www.eucharisztia.hu/nagyfalu/nf_7_uzenet.html

Mi az engesztelés?
A sértés jóvátétele vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Az engesztelés a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi: imával vezekléssel, felajánlott szenvedéssel, fölajánlott szentmisével önmagáért és másokért. (Magyar Katolikus Lexikon)
Mi a megbocsátás?
A megbocsátás az igazságosság és az irgalmasság cselekedete, amellyel a megbántott eltekint az őt jogosan megillető teljes erkölcsi és/vagy anyagi jóvátételtől és a maga részéről helyreállítja a megsérült vagy megszakadt kapcsolatot. A megbocsátás az akarat cselekedete, ezért nem föltétlenül szükségesek hozzá pozitív érzelmek. Ugyanígy nem kisebbítik a még le nem győzött indulatok. (…) A megbocsátás készségéért imádkozni kell, a szükséges erőt kérni kell Istentől. Ilyen erőfeszítésre Isten a lélekbe árasztott békével válaszol. (…) A megbocsátás nem az igazságosság ellentéte, hanem a gyűlöleté és a bosszúállásé (Magyar Katolikus Lexikon). Jézus más bűneinek megbocsátásától teszi függővé a nekünk szóló megbocsátást a Miatyánkban. Vagyis az szabadulhat, aki megbocsát. A Sátánnak különösen elviselhetetlen, ha az ember megbocsát, mert az addigi tevékenysége kárba vész.

Honnan ez a Nagyfalu?
2005. április első szombatján Szűzanya a következőket mondja:
„Most, még arról szeretnék nektek beszélni, amit II. János-Pál pápa elvállalt. Pápasága elején, amikor a Szent Péter téren meglőtték, Én mentettem meg az Ő életét. A Karomba esett össze. Visszakapva az életét, újra Jézus Irgalmas Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek szentelte magát. Akkor kapott egy feladatot az Égiektől, hogy megismertesse: a mennyei Atyát, Szent Fiamat, a Szentlelket, a teljes Szentháromságot az egész Földön. Ő elvitte az Örömhírt az egész világba. Elment minden vallásúhoz, minden nemzetiségűhöz, azért, hogy bocsánatot kérjen tőlük és kérje őket, hogy ők is bocsássanak meg egymásnak. (…) Miközben a Pápát a Karomban tartom, azt is el kell, mondjam nektek, hogy ezt a helyet is, a Szentháromság hegyét, II. János-Pál pápa imájára választottam ki. Ez a hely, Isten tulajdona, ahol minden ember otthon érezheti magát. 1987-ben, ‘Mária évében’, a Pápa imádságára adta meg a mennyei Atya, többek között, ennek a ‘két személynek’, azt a feladatot, hogy imádkozzanak sokat az egységért, és egységre vezessék a rájuk bízottakat. Tudnotok kell, ezt a közösséget ’Mi Ketten’ vezetjük, Szent Fiammal, kiválasztott eszközeinken keresztül. (…) II. János-Pál pápa az utolsó időknek az egyik, Legnagyobb Szentje’, mert egységre akarta vezetni, nemcsak a különböző vallásúakat, hanem az egész világot, Jézus Akarata szerint. (…)” http://www.eucharisztia.hu/nagyfalu/nf_7_uzenet.html

Ki az a két személy és mit tesz?
B. Madarász Éva asszony és Csilik János atya. Életüket teljesen Istennek adták.
http://www.eucharisztia.hu/nagyfalu/visszatekintes.html

Korábbi jelek is voltak?
Tatárjáráskor IV.Béla lánya Szent Margit engesztelő életével Magyarországért engesztelt.

Ekkor alapította Boldog Özséb is engesztelő rendjét: a Pálosokat.

„Nekünk magyaroknak különlegesen kiemelt szerepünk van magunk, és az emberiség sorsának alakításában. Natália nővér, a XX. század nagy magyar misztikusa látomása által tudjuk, hogy a Szentháromság az emberiség sorsát, és külön Magyarországot Szűz Mária kezébe helyezte a mi korunkra. Miért lett ebben külön kiemelve Magyarország? Ennek oka az, hogy 1000 évvel ezelőtt, Szt. István királyunk, halála előtt, - miután örököse nem lévén - az ország koronáját, uralkodói jelvényeit Szűz Máriának ajánlotta, ezzel természetfeletti értelemben az ország feletti uralmat az ő kezébe tette. Tehát nem csak felajánlotta az országot - amit ő utána 600 évvel a lengyelek is megtettek, majd ezt követően több nemzet, - hanem átadta (!) Neki, az ország uralkodójának ismerve el ezzel.
Ezért hallotta Natália nővér a Szent Szűztől a következőket: "Nagy a világ, sok az ország, de csak egy a tulajdonom belőlük: Magyarország. Az oltalmam alatt vagytok, másképpen kell gondoskodnom rólatok (...) a világ végezetéig."
http://www.eucharisztia.hu/imadsagok.html

Mindszenti hercegprímás ennek alapján indított nemzeti engesztelő imamozgalmat, hangsúlyozva: „csak imádkozó ember építhet egy jobb világot”.

Pio atya egy összefoglaló képet ad országunkról jövendölésében: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük...”
A ’kalitka’ utal a mai napig leírható helyzetre. A ’gyönyörű madár kirepülése’ utal arra, hogy a mi ’jó példánk’ alapján menekül meg az emberiség a pusztulástól. Ez egyben nemzeti imánk meghallgatását is jelképezi. A dicsőséget megelőző szenvedést pedig most is éljük. A „víg esztendő” eljöveteléért, pedig jó példát kell mutatnunk: engesztelnünk kell!

Hogyan fáradoztunk eddig az események tükrében?
2006. január 1.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Imaév a nemzet lelki megújulásáért
„Jézus azonban nem csüggedésre, hanem reménységre hívott meg minket. Isten színe előtt minden ember élete és az egyes nemzetek élete is igazi érték. A Teremtő terve szerint jöttek létre a nemzetek. (…) Felülemelkedve minden elmúlt szörnyűségen, bűnön és szenvedésen, tudjunk Isten előtt bűnbánatot tartani és őszinte szívvel, emelkedett nagylelkűséggel másoknak megbocsátani! Így léphetünk valódi közösségbe az irgalmas Istennel, hiszen ahogyan Isten szolgája II. János Pál pápa tanítja, az Isteni Irgalmasság ad reményt, hogy a bűn és a gonoszság mégsem okozza vesztét az egész emberiségnek.” Irgalmas Istenünk! (…) (engesztelő ima kezdete). http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=168

2006. Január 15-22.
Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

2006. március 20.
Magyarok és szlovákok tartanak engesztelő imatalálkozót a felvidéki Bodollón. Az Erdő Péter bíboros, prímás által átadott Szent István-ereklyét a makranci templomban helyezik el. A magyar katolikus egyházfő Alojz Tkac kassai érsekkel közösen mutat be szentmisét.

2006. Június 29. Szentmise a szlovák-magyar kiengesztelődésért
A nemzeti engesztelő imaév keretében a Szlovák és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciák állandó tanácsainak tagjai június 29-én 11 órakor a népeink közötti kölcsönös kiengesztelődés jegyében szentmisét mutattak be az esztergomi bazilikában. A szentmise alatt felolvasták és aláírták a két püspöki konferencia testvéri kiengesztelődésről és az együttműködésről szóló dokumentumot. Az eseményre XVI. Benedek pápa apostoli áldását küldte. Ezt követően felolvasták a Szentatya üdvözlő szavait és áldását, amelyet Sodano érsek aláírásával juttatott el a budapesti nunciatúrára. „A fontos találkozó iránti megbecsülését kifejezendő, Őszentsége kívánja, hogy ez az alkalom újítsa meg az illető közösségek elkötelezettségét a keresztény értékek előmozdításában mindkét közösség javára.” http://www.magyarkurir.hu/?&m_id=1&m_op=view&id=11007&rovat=10

A magyarok jó tulajdonságai: Vendégszerető, találékony, sokoldalú, bátor (főleg nagy bajban), lelkesedő. Ezekre kell építeni.

Mi lelkesíthet a legjobban?
Az, hogy az általam kiesdett kegyelemről az általam megmentett személy vagy csoport legkésőbb az örökkévalóságban értesülni fog, és akkor egy örök életen át értem fog hálát adni a Mennyei Atyának, hogy megmenekült. Hát nem lelkesítőbb-e ez a gondolat annál, mint amikor valakit valamiért kárhoztatok, és örülnék annak, ha ő a kárhozatra jutna?
Ha pedig két eddig szemben álló nép vagy népcsoport él egy országban, területen, településen, és közösen egymásért engesztelnek: kérhetik Istentől, hogy szabadítsa meg őket, a rossz tulajdonságuktól, pl. az egyiket a restségtől, a másikat a széthúzástól. A jó tulajdonságaikat pedig erősítse tovább. Így a szembeállás helyett örömben egységre-jutás lesz!

Mit tehetünk még?
Hívők (nem elkötelezettek): Lépj te is az engesztelők közé: Bocsánatkérés és megbocsátás, lelkiismeret ébresztés, eddigi szenvedéseink felajánlása engesztelési célokra.
Hívők (elkötelezettek): Kiengesztelődés konkrét személyekkel (akár politikussal is), népcsoportokkal, népekkel. Felajánlott böjt, imák és szentmisék. Ima az egységért, kiengesztelődésért. Evangelizáció. Engesztelő imacsoportok alakítása Jézus öt szent sebe tiszteletére. http://www.eucharisztia.hu/nagyfalu/visszatekintes.html
Papok: Mise megbékélési, és egységre vezető célokkal. Jézus végtelen irgalmasságának hirdetése. Lelkesítő szentbeszéd, szentségimádás, lelkigyakorlat a megbékélésre, kiengeszelődésre. Stb.
Hitetlenek (akik bíznak a többi magyarban): Kérj bocsánatot attól, akit megbántottál, bocsáss meg annak, aki bocsánatot kér tőled. Szeressél többet, jobban.
Betegek: Kiengesztelődés másokkal. Szenvedéseik felajánlása engesztelési célokra.
Közemberek (újságírók, írók, politikusok, politológusok, stb.): Megtérés és lelkiismeret ébresztése szeretettel azokban, akik eddig csak öncélúak voltak. Itt a szeretet alatt igazi szeretet értendő! (Eddig még egy újságíró sem tudott bűnbánatra, belátásra és megtérésre szidni valakit, akit a tollára tűzött! Pedig szükség lenne rá, hogy sokan legyenek olyanok, mint Zakeus a vámos, aki a jogtalanul szerzett gazdagodásának a négyszeresét adta vissza örömében, önként. Csakhogy Jézus ezt nem szidással érte el.)
Azok a vezetők vannak legnagyobb veszedelemben, akik csak önös céljaikat kergetik, és nem gondolnak arra, hogy hamarosan szembe kell nézniük saját tetteikkel, amit Isten jobban tud, mint ők maguk. Így Isten könyörületessége helyett igazságosságával kell szembenézniük. Az ő lelkiismeretüknek a felébresztése a legnehezebb, de a legszebb feladat.

Meggyőzhetetlenek:
Ők majd az igazságos Istennel fognak találkozni.

Alaposabb ismeretet igénylők:
Akiket bővebben érdekel, azok az adott hivatkozási helyeken több információhoz jutnak, és egyéni kutatást is végezhetnek az interneten és máshol.

Egy morzsányi személyes élmény:
1961ben David Wilde (Nagy-Britannia 26éves) lett a Liszt – Bartók Zongoraverseny győztese Gabos Gáborral holtversenyben. Az ünnepi koncerten én is részt vettem. Fantasztikus sikere volt, sok ráadást kaptunk. Utolsó ráadásnak a Magyar Himnuszt játszotta. A Zeneakadémia közönsége teljesen zavarba jött: a legtöbben felálltunk, én is. Végül megkérdezték a művészt, hogyan jutott eszébe ilyet tenni? Azt mondta: „Én nagyon sok nemzet himnuszát ismerem, de valamennyi közül ez a legszebb!”
Válasza az óta is a szívemben van!

Budapest, 2008-12-14

Hergár Győző

Hergár Győző