A humán tudományok hitbeli nézeteltérései

A humán tudományok hitbeli nézeteltérései

A nézeteltérés lényege
A materialista felfogás szerint az anyag tudatunktól független, örökké létező objektív valóság. Az idealista szerint: Isten és az általa teremtett világ, az összes szellemi lénnyel együtt is tudatunktól függetlenül létezik.

Ebből az következik, hogy az idealista több összefüggést vizsgál, mint a materialista. A humán tudományok területe az, ahol feltűnő ez a különbség: Amíg a materialista csak az embereknek egymással és a fizikailag megtapasztalható világgal való kapcsolatának tapasztalatait gyűjti, majd ezt rendszerezve jut következtetésekre, addig az idealista ehhez alapvetően hozzá veszi az embernek az Istennel és az általa teremtett lényekkel (angyalokkal, bukott angyalokkal) való kapcsolatait is.

Gyógyulás
"Vizsgálatok utalnak arra is, hogy akik imádkoznak, azok hamarabb gyógyulnak meg, mint azok, akik nem imádkoznak. A templomba járók inkább érzik azt, hogy van célja életüknek, mint azok, akik nem hisznek."
http://marosan.com/cikkek/021224.html
"A másik ismert empirikus-adat, hogy a spiritualitás, illetve a vallásosság és az egészség között statisztikailag is kimutatható összefüggés van. A hívő emberek átlagéletkora hosszabb, hamarabb gyógyulnak meg az akut betegségekből, kórházban kevesebb időt töltenek, mint a kontrollcsoport."
http://www.behsci.sote.hu/szechenyiterv/beszamolo_01_2.htm

A csoda
Egy tüdőrákosért imádkoztak. Úgy érezte meggyógyult. Elment orvosához. Megröntgenezte, és azt mondta: „Magának nincs tüdőrákja.” Mire a beteg megkérdi: „És a korábbi felvételek?” „Azok hibásak!” – volt a válasz. „És a szenvedéseim?” – nincs válasz.
Egy másik súlyosan rákos ember elment Medugorjéba imádkozni, majd haza ment kivizsgálásra, orvosához. Az orvos a röntgennel kezdte, majd hívta a technikust, és azt mondta neki: „elromlott a készülékem.” A technikus megvizsgálta a készüléket, és azt mondja: „nincs ennek semmi baja” A beteg félénken megszólal: „Medugorjéban voltam” Mire az orvos bosszúsan megjegyzi: „hát miért nem ezzel kezdte, ha ezt tudom, akkor nem hívtam volna a technikust!”

"1902-ben Alexis Carrel, a Nobel-díjas orvos menthetetlennek ítélt betegét hozta el Lourdes-ba, aki egy tbc-s hashártyagyulladás rendkívül fájdalmas, utolsó stádiumában szenvedett, és úgy tűnt, talán Lourdes-ba sem fog élve megérkezni. Biztos volt benne, hogy ez sem segít. A doktornak - a morfiuminjekciók beadásakor - alkalma nyílt megerősíteni a diagnózist, amely nem hagyott kétséget a betegség halálos voltáról. A kegyhelyen épp e beteg szemmel látható, hirtelen gyógyulásának lett tanúja Carrel, aki a csoda megtörténte előtt így imádkozott: "Annyira szeretném hinni, ahogy ezek a szerencsétlenek hiszik, hogy nem csak emberi fantáziánk csodálatos szökőkútja vagy, Mária. Gyógyítsd meg ezt a lányt, hiszen annyit szenvedett már. Add, hogy élhessen még, és add, hogy higgyek!" Isten - meghallgatva a gyógyulásában bízó lány imáját, és elfogadva a nyíltszívű kételkedő "kihívását" - csodát tett. Carrel számára – jóllehet nem könnyen adta meg magát – e kegyelmi esemény azonban véglegesen kijelölte azt az utat, amelynek végén önironikusan jegyezte meg: "milyen kár volt az eddig elvesztegetett időért".
http://magazin.ujember.katolikus.hu/Archivum/2001.02/08.html

Drog
A pszichiátria is világi orvosi tudomány, a pszichiáterek foglalkoznak a drogosokkal. A sok pénzből végzett gyógyítás ’tartósnak’ mondható gyógyulási aránya nem becsülhető meg pontosan a sokfele specifikáció és a nehezen követhető, gyakori visszaesés miatt. Az egymásnak írt szakirodalmukban nem található meg az olasz Elvira nővér munkássága, akinek a tartós gyógyulási statisztikája meghaladja a nyolcvan százalékot. A világon már több mint ötven házukban gyógyulnak a fiatalok az ima, a kemény munka, az egymás iránt viselt felelősség, a szeretet, a hit által, és mindez tv, rádió, film, gyógyszer nélküli közösségi élet alapján, önerőből, anyagi támogatás nélkül!

Tanítás
Közismert, hogy az egyházi intézményből kikerült diákok magasabb színvonalat képviselnek, mint a világi iskolákból kikerültek.

Pszichológia
Egy indulatos férfi elmegy egy pszichológushoz. Mit tegyek, ha rám jön a méreg?
A pszichológus azt válaszolja: „csak jól dühöngje ki magát, akár káromkodhat is. A kedves feleségének pedig mondja meg: „csak addig viselje el, amíg ön meg nem nyugszik. Vegye úgy, mintha meg sem történt volna az eset.” De ő sajnos nem tudja úgy venni, hanem el akar válni.

Én, mint hívő tudom, hogy ezt a jelenetet a Gonosz kezdeményezte csak azért, hogy én, a családi harmóniát megzavarjam: feleségem életét megkeserítsem, a gyermekeimet megbotránkoztassam, hogy rossz példa legyek előttük. Mivel én a keresztségi fogadalomkor megfogadtam (helyettem megfogadták szüleim), hogy „ellene mondok a Sátánnak”, így hát most is hitem szerint ellene mondok, és azt mondom: „Harag lelke, Jézus Krisztus nevében távozz, és vissza se gyere többé.” A Gonosz eltávozik, és a csúnya: Istent káromló, családi békét tönkretevő, megbotránkoztató, jelenet elmarad.

Házasság
A házasság a pszichológus és a pszichiáter területe.
Idézet a „Kereszt út” magyar nyelvű honlapjából, egy házassággal foglalkozó írásból (a szerző megnevezését mellőzték):
http://www.genesis.net.au/%7Ehihs/terv3.htm
1.    „Bizonyára ismerős az a mondás: ???Az a család, amely együtt imádkozik, együtt is marad." Nem tudom felismerjük-e, mennyire igaz ez.
2.    Amerikai statisztika: a válási arány az átlag amerikai családoknál 40%, azokban a családokban azonban, ahol a család együtt imádkozik: 2.5%.”
Kérem, ti igazságszerető szakemberek, hogy tudományos munkáitokban említsétek meg a hitetektől esetleg eltérőknek az eredményeit is, ha ezt eddig nem tettétek!

Budapest, 2009-09-10                                                      Hergár Győző

Hergár Győző