Segíts családodon és a Hazádon (Fatimai ima)

Segíts családodon és a Hazádon
(Fatimai ima)

„Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni és viseljétek türelmesen – mondja a Szűzanya a második jelenéskor Fatimában.
„Ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok:

Ó Jézusom! Irántad való szeretetből (ezt és ezt türelmesen elviselem), a bűnösök megtéréséért és a Szűzanya Szeplőtelen Szívén tett sérelmek jóvátételéért.” (Az ima lényege kivastagítva)

A Szűzanya által küldött imában egyúttal az Isten bölcsességéből is kaptunk valamennyit, aki a Gonosz terveit, megengedett cselekedeteit is beleszövi saját tervébe: Ha tehát a Gonosz az imánkat meghallja, úgy további működésével már a lelkek megmentését segíti elő, amit nem akar. De azért megpróbálja: hátha mégsem tartunk ki. Ha kitartunk elhatározásunk mellett, akkor kénytelen lesz tettével felhagyni!

Akkor mondjuk az imát, amikor a megpróbáltatás jelentkezik, illetve, amikor felismerjük azt.

Az áldozat: bármely csekély, de minket bántó fizikai (pl. kis fájdalom, hideg, meleg), vagy lelki (pl. zsörtölődő, várakozás) dolog elviselése is lehet. Kis szent Teréz mondta: „Egy Jézus iránt való szeretetből felvett biztos-tű is lelkeket menthet.” De természetesen számunkra alig elviselhető (pl. a gonosz kísértései, depresszió, velünk ordítozó) komolyabb történések is lehetnek.

Az ima szövege a kiemelt lényeg megtartásával, az imádkozó hite szerint: szűkíthető, bővíthető. Dicsőítéssel és hálaadással is mondható, hiszen Isten engedte meg nehéz helyzetünket és minket talált méltónak arra, hogy kegyelmét kérve, dicsőítéssel szívünket fölemelve hozzá folyamodjunk.

Kérjünk bátran, Istennek semmi sem lehetetlen! Ha Portugália a fatimai három gyermek hősies áldozathozatalára és imájára megmenekült a Második Világháborútól, akkor ugyanezt az imát mi is felajánlhatjuk a családtagok és a magyarok megtéréséért is!
Kérhetsz bőkezű megtérőket is:
A megtérők közé küldjél olyat is, mint Zakeus volt a Te idődben!
(Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” Lk 19.8)

Ezen imával kapcsolatos tanúságokat illetően ismeretségi körömből, rövid időn belül négynek volt olyan tapasztalata, hogy elmondása után a depresszió, halálfélelem, fenyegetés, valakivel kapcsolatos belső zsörtölődés abba maradt.

Ha egy kevésbé hívő meghallja egy hívő gyógyulásáról tett tanúságát ennek az imának a kapcsán, akkor maga is ki fogja próbálni, mert ő is gyógyulni szeretne. Így a hívők serege is várhatóan gyarapodni fog. Nem is beszélve arról, ha egy hívő pszichiáter is eredményesen alkalmazza.

Budapest, 2009-06-23                                  Hergár Győző

Hergár Győző