A migránsoktól a kereszténység győzelméig II. rész

A Gonosz gépezete leáll

Az első reakció: nem fogják fel a helyzet súlyát, csak tovább szidják a súgott rutinból Magyarországot (pl. Ausztria). Második: Valamit felfognak, elhallgatnak, és tárgyalni kezdenek (pl. Horvát ország).

Harmadikként rájönnek: tényleg minket véd Magyarország! S még megbocsátásunkat is felajánljuk (pl. Ausztria)!

Eszmélés kríziskor: Konrád György dicséri Orbánt! Tudják: a moszlimnak két ellensége van: a keresztény és a zsidó. „Akkorák a régi és új tömegek, hogy ha csak minden ezer betelepülőből néhány tucat zsidóverő kikerül (Tamás Pál, Népszabadság)” akkor, valamilyen fokon zsidóüldözés lesz Európában! Tehát Orbán másokat is véd! (Bódis András cikke a valasz.hu web helyen: Orbán új hívei:(…), 2015-09-23). Biztonságos kiutat keresnek.

      De még azok is eszmélni tudnak, akik már elhagyták kereszténységüket (pl. franciák), de élni mégis csak akarnak. Felnyílnak szemeik, valós összefüggéseket keresnek a tényekre. Orbánt szidva, de hasonló kiutat keresnek ők is.

      A Hazugság Atyja médiájának nem hisznek többé az emberek! Ezért a magyarok leállításával sem értenek egyet! Egyre nagyobb szakadék lesz a háttérhatalmak által megbízott politikusok és a közvélemény akarata között! Egy politikusnak döntenie kell: népemet szolgálom, vagy a Gonoszt? És ha időben a népe mellett dönt, akkor is a jogos kérdések özönével fog találkozni, ami megingathatja a választók további bizalmát! Így a Gonosz gépezete leáll!

Békés kiutat mutat a magyar

       Ha én utáltam valakit vagy egy népet, akkor nem imádkoztam érte, hadd menjen a pokolra! De ha mégis teszem, akkor az menekül meg, akit én nem, de Isten szeret! Eddig látok most. Ha viszont tovább néznék a mennyország felé, akkor ott ő imámért ad hálát a Mennyei Atyának, hogy megmenekült a pokoltól! Ha pedig ő imádkozik értem, és én menekülök meg a pokoltól, akkor én őérte adhatok hálát egy örök életen át a Mennyei Atyának! Így már dönthetek!

      Döntök: Istennel akarok együttmunkálkodni! Így egyre többen állnak be az Isten irgalmához folyamodó békés seregbe! Szűzanya Međugorjében: „Nélkületek, nem megy!” „Imával még háborúk is megszüntethetők!” (Ld. Szíriai világháborús helyzet megszűnése Ferenc pápa ima-felhívására). E sereg számának növekedésével

Isten kegyeleme túlárad!

A gazdagok egy része is eszmél: megtérő „Zakeus” lesz, így az éhezők és a szegények is jól járnak a pénzükből. (Pl. az alapmű szaúdi hercege). Elegendő egy háttérhatalmi ember megtérése, aki bátran úgy cselekszik, mint Snowden, és kiteríti a lapokat! A kiderített igazság teljesen lerántja a leplet a „háttérhatalom” sötétben végzett gaztetteiről! Ez az általuk mozgatott politikusok bukásával is jár, mert kiderül, hogy a népük ellen cselekedtek!

Politikuscsere

Lesznek különböző pártok? Az emberek végleg rájönnek e harcok alatt, hogy a demokráciában a Gonosz megosztó tanait, izmusait, színeit, konzerválva (pl. ciklusonként egymást váltó pártok) birtokolja a politikát! De az embert csak az Isten és a Gonosz befolyásolhatja! Csak Istent szerető politikusokból választanak majd, akik szeretik a népüket.

Hogyan? Mi ajánlunk a politikusainkból, és a Szentlélek választ valakit, ahogy Mátyás apostolt is (ApCsel 1,26).

Jézus: ”Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája (Mk 9,35).” A nép, tiszta életű és bölcs népszolgákból ajánl, s a Lélek választ egy szolgát! Mennyi időre? Nem annyira döntő, mert a jó szolga újrázni fog!

Isten irgalma nyilvánvaló lesz az egész Világon

      A szíveket Isten változtatja meg, a képére hasonlatosságára teremtett ember könyörgésére! Még az ISZLÁM ÁLLAM embereiét is! Nekünk csak – az eddig elmulasztott – ellenségszeretetet kell jól gyakorolnunk!

      Jézus főpapi beszédén (Jn 17,20-23) keresztül négyszeres vonzással hat a nem keresztényekre: Az örökéletű Atyában lévő Jézushoz és a benne hívők szeretetközösségéhez tartozik majd (1), örökéletű lesz (2), az egyesítő dicsőségmegosztásból földi örömet kap (3), Atya is szereti (4)! Például egy és sok mohamedán megtérése: itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=0_-lJvTIwKc

Reményünk Európáé

      Regina nővéren (2015. május 1. Regionális Katolikus Karizmatikus Találkozón) keresztül a 22. perctől biztatóan így szól az Úr:Amikor nekem ez a látomásom volt (20. p) Magyarországgal kapcsolatban, én akkor nem tudtam semmit Pio atya próféciájáról. De akkor azt értettem meg, hogy a Magyarországot körülvevő országokra is hatással lesz, hogy sok megtérést fognak hozni a magyarok. Akkor azt hittem, hogy ez úgy fog történni, hogy Magyarországról nagyon sok misszionárius fog kimenni a környező országokba. De ma reggel a dicsőítés alatt az Úr megmutatta nekem, hogy mi a terve Magyarország számára: De ahelyett, hogy ti mennétek más országokba, az Isten terve az, hogy más országokból fognak idejönni emberek. Isten ide fogja vonzani őket. Isten jelenléte annyira megfogható lesz Magyarországon, hogy ide fogja vonzani az embereket más országokból! És hallani fognak a csodákról, és Isten különleges beavatkozásairól, amelyek itt fognak történni Magyarországon. Nem gondoljátok, hogy csodálatos Isten terve Magyarországnak?” (Taps). (itt nézhető meg: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/videok)

Kik vonzódnak? Miért? A migránsokkal mi lesz? Mikor?

      A már alig keresztényeket vonzza Magyarország, hogy újra keresztényekké váljanak, nehogy a mohamedánok áldozatai legyenek. De a keresztények egységre jutása is életbevágó közös érdek válik Jézus főpapi beszéde (Jn 17,20-23) szerint, mert csak így tudják majd megtéríteni a területükön élő nem keresztény mohamedánokat! E folyamattal együtt folytatódik a különböző nyelvű (pl. magyar – szerb) népek kiengesztelődése is Európában! Így válik a Gonosz által vesztesnek kiszemelt Európa a Világ missziós központjává a Szűzanya népe: a magyarok miatt!

      Így velünk minden könyörgő emberszívet Isten változtat meg! A megtért migránsok tanúsága vezet végül a Kereszténység győzelméhez! A Sátán pedig elfut a szeretetben való egységünk elől, és Jézus lesz a királyunk!

      Szűzanya Međugorjében, 2015-07-02-én: „a szeretet azt jelenti: elviselni, adni és soha, de soha nem ítélkezni!” Így végül, e lényegre átírva, így szavalhatunk bátor örömmel Petőfi Sándor: Nemzeti Dal költeményéből:


A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!

Refrén: A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy ítélkezők
Nem leszünk!


Mikor? Rajtunk múlik!

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

Budapest, 2015-10-31

Hergár Győző