A migránsoktól a kereszténység győzelméig I. rész

„Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12,32).”

 „Vessétek alá magatokat Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7).”

E munka alapműve: A szeretet forradalma, melynek rövid tartalma: A Gonosz a teremtés óta ravaszul azt súgja az emberek: olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalom – megbocsátás csatornát tömte el a legjobban. Ugyanis Isten irgalmából a hálójába került ember azonnal szabadul a Gonosztól! Így kevesen bocsátanak meg másoknak és 2000 éve csekély azoknak a száma, akik engedelmeskedtek Jézus ellenségszeretetre való felhívásának, mert nem tartanak ki a szeretetben, ezért nem maradnak Istenben, az Ő védelmében! (vö., 1Jn 4,16). Így csak a „gyűlöld ellenségedet” maradván: elhatalmasodott a bűn: az irgalmatlanság, a gyűlölet minden formája, a gazdagság-szegénység olló pedig egyre nyílik, kevesek kezén a hatalom, ami „háttérhatalommá” vált! Isten tehát mégis vesztett? Nem! A szeretet forradalmára Istenben élő, mindenkit szerető, így ellenségszerető is! Jézus, kegyelmének túláradásával, Benne bízó, irgalmas, ellenségszeretőket gyűjt, akiket kipróbál, és Istent megvalló, Sátánt megfutamító munkatársaivá, akár politikusaivá teszi, akik a keresztények egységének, a keresztény népek közötti, az ezt segítő kulturális kiengesztelődés, a gazdagok, és a nem keresztények evangelizálásának munkájába fognak, a teljes békéért!

EU kezdete ("Az egyesült Európa vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz." Robert Schuman jövendölése).

      „Hosszú és indulatoktól sem mentes vita folyt hónapokon keresztül arról, hivatkozzon-e a leendő alkotmány Istenre, mint értékeink forrására, illetve megemlítse-e kifejezetten a kereszténységet Európa "gyökerei" között. A 2004. október 29-én Rómában aláírt dokumentumból végül mindkettő kimaradt. Hiába emelte fel érdekében szavát számtalanszor a pápa, hiába kampányoltak mellette neves személyiségek, hiába szorgalmazták azt kormányok és pártok.” – írja Érszegi Márk Aurél. http://www.kkaa.hu/index.php?option=content&task=view&id=47&Itemid=48

EU magyarellenessége

      Csak egy népet szidnak, csak egy országot, amelynek népe kétharmados többséggel nyíltan megvallja friss alkotmányában: „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

      Ezért a büszkeség öröme töltsön el minket, hogy MÁR ezer éve és ma is minket üt a Gonosz, hogy a Földön maradhasson! Állóképessé téve minket saját maga ellen! Ugyanis a Gonoszt a Szűzanya tiporja el, akit nem tud támadni, ezért az Ő népe: mi magyarok vagyunk a főellenségei! E harcában eszközül bárkit, sőt vallásokat, népeket is felhasznál!

A Gonosz terve röviden

       A kereszténységében széteső, legyengített Európának a Gonosz beadja a halálos injekciót: Titkolt, hosszas tervezés után most olyan vallású, gyorsan szaporodó népet telepít be, akit itt eddig soha senki sem tudott megtéríteni: az iszlámvallásúakat, akiknek keresztényeket-lenyakazó országát is, a Gonosznak hódoló un. „háttérhatalomtól” irányított politikusok hozták létre, és mint „irgalmasságra szoruló menekülteket” indítanak ma Európába. E Gonosz által sakkban tartott politikusoknak az a feladata, hogy a nyilvánvaló szándék már túl későn derüljön ki, amikor már a halálos adag Európába ment. (http://www.echotv.hu/video/107477/20150911_Vilagpanorama Drábik János interjúja).

A Gonosz tervének megvalósítása

      Jól időzítve kétségbeejtő jövőképet: mohamedán többségű Európát mutat be, hogy reményvesztettek legyünk! A migránsok indítását már 2010-ben elhatározták, hogy 2015-ben lesz. Cél-országok: Európa leggazdagabbjai. Köztük vannak a volt gyarmatbirodalmak vezető országai is, akikre a mai napig is gyűlölettel gondolnak a volt gyarmataik népei. Jézus: „Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! (Károli Gáspár Márk 10,24)” Vagyis a pokolba leginkább várt, leggyengébb láncszemeket támadja most a Gonosz!

     A fejpénz: 15-20ezer Euró. Embercsempész van, határvédelem nincs, elég azt mondani: nincs útlevelem, menekült szír vagyok. Azonosítást nem enged, s a leggazdagabb cél-országot és Merkelt kiabálva besétál az Európai Unióba.

Homokszem a gépezetben

      Ez, a csaknem elhanyagolhatóan kis homokszem: Magyarország, akinek politikusai nem adták be a derekukat a háttérhatalomnak. Ez az ország a tervezett idő előtt megkongatta a lelkiismeret vészharangját, és most is a tulajdon testével védi meg Európát! Vonzó példájával a többi népet is Istennel való kapcsolatának a megújítására készteti!

Az I. rész eddig tartott.

Következik

A migránsoktól a kereszténység győzelméig II. rész

Hergár Győző