A migránsoktól a kereszténység győzelméig

„Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12,32).”

 „Vessétek alá magatokat Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7).”

E munka alapműve: A szeretet forradalma, melynek rövid tartalma: A Gonosz a teremtés óta ravaszul azt súgja az emberek: olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalom – megbocsátás csatornát tömte el a legjobban. Ugyanis Isten irgalmából a hálójába került ember azonnal szabadul a Gonosztól! Így kevesen bocsátanak meg másoknak és 2000 éve csekély azoknak a száma, akik engedelmeskedtek Jézus ellenségszeretetre való felhívásának. Inkább Jézus helyett maguk ítélkeznek ellenségeik felett. Pedig Jézus azt ígérte az ellenségszeretőknek, hogy Isten fiai lesznek. Így a „gyűlöld ellenségedet” ószövetségi parancs továbbra is érvényben maradván elhatalmasodott a bűn: az irgalmatlanság, a gyűlölet minden formája, a gazdagság-szegénység olló pedig egyre nyílik, kevesek kezén a hatalom, ami „háttérhatalommá” vált! Isten tehát mégis vesztett? Nem! Lamberger Antóniának (született: 1863) ezt tanította a Mennyei Atya:„Aki ellenségéért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki (Ima ellenségeinkért)”. Jézus, kegyelmének túláradásával, Benne bízó, irgalmas, ellenségszeretőket gyűjt, akiket kipróbál, és Istent megvalló, Sátánt megfutamító munkatársaivá, akár politikusaivá teszi, akik a keresztények egységének, a keresztény népek közötti, az ezt segítő kulturális kiengesztelődés, a gazdagok, és a nem keresztények evangelizálásának munkájába fognak, a teljes békéért!

EU kezdete ("Az egyesült Európa vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz." Robert Schuman jövendölése).

      „Hosszú és indulatoktól sem mentes vita folyt hónapokon keresztül arról, hivatkozzon-e a leendő alkotmány Istenre, mint értékeink forrására, illetve megemlítse-e kifejezetten a kereszténységet Európa "gyökerei" között. A 2004. október 29-én Rómában aláírt dokumentumból végül mindkettő kimaradt. Hiába emelte fel érdekében szavát számtalanszor a pápa, hiába kampányoltak mellette neves személyiségek, hiába szorgalmazták azt kormányok és pártok.” – írja Érszegi Márk Aurél. http://www.kkaa.hu/index.php?option=content&task=view&id=47&Itemid=48

EU magyarellenessége

      Csak egy népet szidnak, csak egy országot, amelynek népe kétharmados többséggel nyíltan megvallja friss alkotmányában: „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

      Ezért a büszkeség öröme töltsön el minket, hogy MÁR ezer éve és ma is minket üt a Gonosz, hogy a Földön maradhasson! Állóképessé téve minket saját maga ellen! Ugyanis a Gonoszt a Szűzanya tiporja el, akit nem tud támadni, ezért az Ő népe: mi magyarok vagyunk a főellenségei! E harcában eszközül bárkit, sőt vallásokat, népeket is felhasznál!

A Gonosz terve röviden

       A kereszténységében széteső, legyengített Európának a Gonosz beadja a halálos injekciót: Titkolt, hosszas tervezés után most olyan vallású, gyorsan szaporodó népet telepít be, akit itt eddig soha senki sem tudott megtéríteni: az iszlámvallásúakat, akiknek keresztényeket-lenyakazó országát is, a Gonosznak hódoló un. „háttérhatalomtól” irányított politikusok hozták létre, és mint „irgalmasságra szoruló menekülteket” indítanak ma Európába. E Gonosz által sakkban tartott politikusoknak az a feladata, hogy a nyilvánvaló szándék már túl későn derüljön ki, amikor már a halálos adag Európába ment. (http://www.echotv.hu/video/107477/20150911_Vilagpanorama Drábik János interjúja).

A Gonosz tervének megvalósítása

      Jól időzítve kétségbeejtő jövőképet: mohamedán többségű Európát mutat be, hogy reményvesztettek legyünk! A migránsok indítását már 2010-ben elhatározták, hogy 2015-ben lesz. Cél-országok: Európa leggazdagabbjai. Köztük vannak a volt gyarmatbirodalmak vezető országai is, akikre a mai napig is gyűlölettel gondolnak a volt gyarmataik népei. Jézus: „Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! (Károli Gáspár Márk 10,24)” Vagyis a pokolba leginkább várt, leggyengébb láncszemeket támadja most a Gonosz!

     A fejpénz: 15-20ezer Euró. Embercsempész van, határvédelem nincs, elég azt mondani: nincs útlevelem, menekült szír vagyok. Azonosítást nem enged, s a leggazdagabb cél-országot és Merkelt kiabálva besétál az Európai Unióba.

Homokszem a gépezetben

      Ez, a csaknem elhanyagolhatóan kis homokszem: Magyarország, akinek politikusai nem adták be a derekukat a háttérhatalomnak. Ez az ország a tervezett idő előtt megkongatta a lelkiismeret vészharangját, és most is a tulajdon testével védi meg Európát! Vonzó példájával a többi népet is Istennel való kapcsolatának a megújítására készteti!

A Gonosz gépezete leáll

Az első reakció: nem fogják fel a helyzet súlyát, csak tovább szidják a súgott rutinból Magyarországot (pl. Ausztria). Második: Valamit felfognak, elhallgatnak, és tárgyalni kezdenek (pl. Horvát ország).

Harmadikként rájönnek: tényleg minket véd Magyarország! S még megbocsátásunkat is felajánljuk (pl. Ausztria)!

Eszmélés kríziskor: Konrád György dicséri Orbánt! Tudják: a moszlimnak két ellensége van: a keresztény és a zsidó. „Akkorák a régi és új tömegek, hogy ha csak minden ezer betelepülőből néhány tucat zsidóverő kikerül (Tamás Pál, Népszabadság)” akkor, valamilyen fokon zsidóüldözés lesz Európában! Tehát Orbán másokat is véd! (Bódis András cikke a valasz.hu web helyen: Orbán új hívei:(…), 2015-09-23). Biztonságos kiutat keresnek.

      De még azok is eszmélni tudnak, akik már elhagyták kereszténységüket (pl. franciák), de élni mégis csak akarnak. Felnyílnak szemeik, valós összefüggéseket keresnek a tényekre. Orbánt szidva, de hasonló kiutat keresnek ők is.

      A Hazugság Atyja médiájának nem hisznek többé az emberek! Ezért a magyarok leállításával sem értenek egyet! Egyre nagyobb szakadék lesz a háttérhatalmak által megbízott politikusok és a közvélemény akarata között! Egy politikusnak döntenie kell: népemet szolgálom, vagy a Gonoszt? És ha időben a népe mellett dönt, akkor is a jogos kérdések özönével fog találkozni, ami megingathatja a választók további bizalmát! Így a Gonosz gépezete leáll!

Békés kiutat mutat a magyar

       Ha én utáltam valakit vagy egy népet, akkor nem imádkoztam érte, hadd menjen a pokolra! De ha mégis teszem, akkor az menekül meg, akit én nem, de Isten szeret! Eddig látok most. Ha viszont tovább néznék a mennyország felé, akkor ott ő imámért ad hálát a Mennyei Atyának, hogy megmenekült a pokoltól! Ha pedig ő imádkozik értem, és én menekülök meg a pokoltól, akkor én őérte adhatok hálát egy örök életen át a Mennyei Atyának! Így már dönthetek!

      Döntök: Istennel akarok együttmunkálkodni! Így egyre többen állnak be az Isten irgalmához folyamodó békés seregbe! Szűzanya Međugorjében: „Nélkületek, nem megy!” „Imával még háborúk is megszüntethetők!” (Ld. Szíriai világháborús helyzet megszűnése Ferenc pápa ima-felhívására). E sereg számának növekedésével

Isten kegyeleme túlárad!

A gazdagok egy része is eszmél: megtérő „Zakeus” lesz, így az éhezők és a szegények is jól járnak a pénzükből. (Pl. az alapmű szaúdi hercege). Elegendő egy háttérhatalmi ember megtérése, aki bátran úgy cselekszik, mint Snowden, és kiteríti a lapokat! A kiderített igazság teljesen lerántja a leplet a „háttérhatalom” sötétben végzett gaztetteiről! Ez az általuk mozgatott politikusok bukásával is jár, mert kiderül, hogy a népük ellen cselekedtek!

Politikuscsere

Lesznek különböző pártok? Az emberek végleg rájönnek e harcok alatt, hogy a demokráciában a Gonosz megosztó tanait, izmusait, színeit, konzerválva (pl. ciklusonként egymást váltó pártok) birtokolja a politikát! De az embert csak az Isten és a Gonosz befolyásolhatja! Csak Istent szerető politikusokból választanak majd, akik szeretik a népüket.

Hogyan? Mi ajánlunk a politikusainkból, és a Szentlélek választ valakit, ahogy Mátyás apostolt is (ApCsel 1,26).

Jézus: ”Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája (Mk 9,35).” A nép, tiszta életű és bölcs népszolgákból ajánl, s a Lélek választ egy szolgát! Mennyi időre? Nem annyira döntő, mert a jó szolga újrázni fog!

Isten irgalma nyilvánvaló lesz az egész Világon

      A szíveket Isten változtatja meg, a képére hasonlatosságára teremtett ember könyörgésére! Még az ISZLÁM ÁLLAM embereiét is! Nekünk csak – az eddig elmulasztott – ellenségszeretetet kell jól gyakorolnunk!

      Jézus főpapi beszédén (Jn 17,20-23) keresztül négyszeres vonzással hat a nem keresztényekre: Az örökéletű Atyában lévő Jézushoz és a benne hívők szeretetközösségéhez tartozik majd (1), örökéletű lesz (2), az egyesítő dicsőségmegosztásból földi örömet kap (3), Atya is szereti (4)! Például egy és sok mohamedán megtérése: itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=0_-lJvTIwKc

Reményünk Európáé

      Regina nővéren (2015. május 1. Regionális Katolikus Karizmatikus Találkozón) keresztül a 22. perctől biztatóan így szól az Úr:Amikor nekem ez a látomásom volt (20. p) Magyarországgal kapcsolatban, én akkor nem tudtam semmit Pio atya próféciájáról. De akkor azt értettem meg, hogy a Magyarországot körülvevő országokra is hatással lesz, hogy sok megtérést fognak hozni a magyarok. Akkor azt hittem, hogy ez úgy fog történni, hogy Magyarországról nagyon sok misszionárius fog kimenni a környező országokba. De ma reggel a dicsőítés alatt az Úr megmutatta nekem, hogy mi a terve Magyarország számára: De ahelyett, hogy ti mennétek más országokba, az Isten terve az, hogy más országokból fognak idejönni emberek. Isten ide fogja vonzani őket. Isten jelenléte annyira megfogható lesz Magyarországon, hogy ide fogja vonzani az embereket más országokból! És hallani fognak a csodákról, és Isten különleges beavatkozásairól, amelyek itt fognak történni Magyarországon. Nem gondoljátok, hogy csodálatos Isten terve Magyarországnak?” (Taps). (itt nézhető meg: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/videok)

Kik vonzódnak? Miért? A migránsokkal mi lesz? Mikor?

      A már alig keresztényeket vonzza Magyarország, hogy újra keresztényekké váljanak, nehogy a mohamedánok áldozatai legyenek. De a keresztények egységre jutása is életbevágó közös érdek válik Jézus főpapi beszéde (Jn 17,20-23) szerint, mert csak így tudják majd megtéríteni a területükön élő nem keresztény mohamedánokat! E folyamattal együtt folytatódik a különböző nyelvű (pl. magyar – szerb) népek kiengesztelődése is Európában! Így válik a Gonosz által vesztesnek kiszemelt Európa a Világ missziós központjává a Szűzanya népe: a magyarok miatt!

      Így velünk minden könyörgő emberszívet Isten változtat meg! A megtért migránsok tanúsága vezet végül a Kereszténység győzelméhez! A Sátán pedig elfut egységünk elől, és Jézus lesz a királyunk!

      Szűzanya Međugorjében, 2015-07-02-én: „a szeretet azt jelenti: elviselni, adni és soha, de soha nem ítélkezni!” Így végül, e lényegre átírva, így szavalhatunk bátor örömmel Petőfi Sándor: Nemzeti Dal költeményéb

Hergár Győző