A szeretet forradalma II. rész

Közös, már elkezdett terv       1. A pogány népek legvonzóbb evangelizálása az, amit Jézus mondott főpapi imájában a szeretet egységében élő keresztények életének más népek elé tárásával: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem....

Hergár Győző
   
A szeretet forradalma I. rész

„szeressétek ellenségeiteket, s imádkozzatok üldözőitekért!  Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak (Mk 3,35; Mt12,50). Én csak kérdéseket teszek fel Nektek. A válaszaitokból áll össze a lényeg: egy Biblia alapú, Böjte Csaba Remény könyvéből kibontott jövőkép, amelyben Isten munkatársaival a Világot megváltoztatja! Kérdések:       1. Böjte Csaba a Remény c&iac...

Hergár Győző
 
      
      
 
A migránsoktól a kereszténység győzelméig II. rész

A Gonosz gépezete leáll Az első reakció: nem fogják fel a helyzet súlyát, csak tovább szidják a súgott rutinból Magyarországot (pl. Ausztria). Második: Valamit felfognak, elhallgatnak, és tárgyalni kezdenek (pl. Horvát ország). Harmadikként rájönnek: tényleg minket véd Magyarország! S még megbocsátásunkat is felajánljuk (pl. Ausztria)! Eszmélés kríziskor: Konrád György dics&eacu...

Hergár Győző
   
A migránsoktól a kereszténység győzelméig I. rész

„Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12,32).”  „Vessétek alá magatokat Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7).” E munka alapműve: A szeretet forradalma, melynek rövid tartalma: A Gonosz a teremtés óta ravaszul azt súgja az emberek: „olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalo...

Hergár Győző
 
      
      
 
Magyarországról indult el (Natália nővér)

 „(…) ítéletet hirdet a népeknek.(Mt 12,18 és Iz 42,1b)” „(…) olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).” Jézus tervei       1943-ban Natália nővérnek [Kovacsics Mária Natália 1901-1992.] (Natália nővér iratainak kiadhatósága vizsgálat alatt [2012]. A magán-kinyilatkoztatás nem kötelező hittétel!) ezt mondta Jézus: „Anyám ország&a...

Hergár Győző
   
A politika visszaszerzése

„Vessétek alá magatokat az Istennek, szálljatok  szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7)” A politika szent királyoké volt      Szent István és Szent László királyaink erkölcsileg magas szinten politizáltak. A Gonosz mára szinte teljesen megszállta e területet és nemzetekre ható, félelemkeltő erőszak eszközeivel működteti. Hogyan lehetne visszaszerezni? Ássunk a működési m&...

Hergár Győző
 
      
      
 
A migránsoktól a kereszténység győzelméig

„Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12,32).”  „Vessétek alá magatokat Istennek, szálljatok szembe a Sátánnal, és elfut előletek (Jak 4,7).” E munka alapműve: A szeretet forradalma, melynek rövid tartalma: A Gonosz a teremtés óta ravaszul azt súgja az emberek: „olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irga...

Hergár Győző
   
A szeretet forradalma

„(…) szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai  mennyei Atyátoknak (Mk 3,35 v. Mt12,50), Én csak kérdéseket teszek fel Nektek. A válaszaitokból áll össze a lényeg: egy Biblia alapú, Böjte Csaba Remény könyvéből kibontott jövőkép, amelyben Isten munkatársaival a Világot megváltoztatja! Kérdések:       1. Böjte Csab...

Hergár Győző
 
      
      
 
Hitéletem a Miatyánk szerint

Előzmények:        Egy atya 2013-02-18án arról beszélt, hogy a Miatyánkban a legfontosabb hitéleti dolgok benne vannak. Amikor az atyát ezért és a többi beszédéért megdicsértem, ő annyit mondott alázatosan, hogy ezért Istent kell dicsérni és nem engem! Legyenek tehát Isten dicséretére a következők:   Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy Nem magától értetődő ez a megszól...

Hergár Győző
   
Roma-talentum

 Én nem foglalkoztam soha életemben a romákkal, csak egy gondolat jött, ha jó, azért dicsőítem az Istent!   Nálunk 1990 után a rosszul képzett, iskolázatlan tömegek között elsőként talán a romák veszítették el az állásukat, így mára a második generáció nő fel úgy, hogy szüleit sem dolgozni, sem tanulni nem látja.Véleményem szerint ebben a helyzetben az eddigi felzárk&o...

Hergár Győző