Összekovácsolt nemzet a magyar Együttmunkálkodás Istennel II. rész

Mit tesz Isten?         Ez idő alatt, buzgó együttműködésünk láttán Isten kicseréli a jövevények szívét!   Mi lesz az eredmény? A nem keresztény jövevények keresztényekké akarnak lenni! Mivel az Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket, ezért a szeretet mindig nagyobb a gyűlöletnél! Így a honfoglalóként küldött európai migráns...

Hergár Győző
   
Összekovácsolt nemzet a magyar Együttmunkálkodás Istennel I. rész

      Szerinted a mai helyzetünket csak az emberek, Isten és ember együttmunkálkodása, vagy csak Isten oldja meg? Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette! Gondolkodj! Válasszál! Dönts!       Istennek egyetlen, tökéletes rendszere van. Ebben élünk. Minden soron következő nagy eseménynek van előzménye: Bibliában, egybehangzó próféciákban, Minden nagy esem&...

Hergár Győző
 
      
      
 
A legszentebb áldozat énekszolgálata

„Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.” (Mt 7,17)   Kiindulás http://www.liturgia.hu/news/eucharisztiarol-az-egyhazjogban/       897. kánon - A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz; általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház. Az eucharisztikus áldozat az Úr halál&aa...

Hergár Győző
   
Szorgalmas tanulás (új rendszer)

„Te mihaszna, lusta szolga!” (Talentumokról Mt 25,14-30) „A versenyző is csak akkor nyeri el a babérkoszorút, ha szabályszerűen küzd.” (2Tim 2,5) Alapelvek:       1. Isten, különböző tehetségű embereket teremtett. A szorgalom az, amely e tehetséget kibontakoztatja, ha tehát az új rendszer a szorgalom maximalizálását tűzi ki alapcéljául, akkor a tanulás a tehetségnek a teljes kibontására töreks...

Hergár Győző
 
      
      
 
Az EU zuhanó repülőn

Hogyan vezet minket Isten? Szabad akaratot adott mindenkinek. Ő helyzetek sorozatát adja életünk során, mi döntünk: az Ő akaratához közelálló, életre vezető keskeny kaput, vagy a széleset választjuk, mely a romlásba vezet (vö. Mt 7,13-14). Milyen helyzet a zuhanó repülő? Zuhanó repülőn halálfélelmemben a mélyen eltemetett és megtagadott Teremtőm felé fordulok, és így kiáltok: „Ha Te vagy, segíts rajt...

Hergár Győző
   
"Ne féljetek!" Jézus most győz!

      Karol Wojtyłát, 1978. október 16-án választották pápává. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás, ami harminchét év multán most is különösen nekünk szól. Nekünk, európaiaknak, akik most éltük át Párizsban 2015. november 13-án, péntek este a vérengzéseket.  A katolikus egyházfő hangsúl...

Hergár Győző
 
      
      
 
Magyarországról indult el (Natália nővér) III. befejező rész

Elkezdtük a harcot      Jézus tervének megvalósítása, (az idők jelei Mt 16,3) már mutatkoznak harcunkban, bár részünkről ez nem tudatos:       1. 2000-ben (XXIII. János és VI. Pál ide tartozó előzményei után) II. János Pál közölte: „a bocsánatkéréssel az a cél, hogy a keresztények megtisztítsák az emlékezetet, s megtörténjék a kienge...

Hergár Győző
   
Magyarországról indult el (Natália nővér) II. rész

Miért pont Magyarországról? Ha végig olvassuk megint Jézus terveit, akkor az erkölcsi felemelkedés és az engesztelés, mint feltétel természetes kérés Jézustól. Na de miért pont Magyarországról indul el, amikor más népek is Mária-tisztelők, más népek is felajánlották országukat a Szűzanyának? Mert:       1. Szent István királyunk korona-felajánlása &oac...

Hergár Győző
 
      
      
 
Magyarországról indult el (Natália nővér) I. rész

„(…) ítéletet hirdet a népeknek.(Mt 12,18 és Iz 42,1b)” „(…) olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét (Mt 21,43).” Jézus tervei       1943-ban Natália nővérnek [Kovacsics Mária Natália 1901-1992.] (Natália nővér iratainak kiadhatósága vizsgálat alatt [2012]. A magán-kinyilatkoztatás nem kötelező hittétel!) ezt mondta Jézus: „Anyám országát ...

Hergár Győző
   
A szeretet forradalma Függelék

Függelék: Faustyna naplójából F1061 „Estefelé hallottam, amint a papok Zsoltárokat énekeltek. Sírnom kellett, s lelkem fájdalma újra felszakadt. Nem bírtam megnyugodni nagy fájdalmamban. Ekkor lelkemben ezt hallottam: „Ne sírj – már nem szenvedek. A hűségedért azonban, amellyel szenvedésemben és halálomban elkísértél, megígérem, hogy a te halálod ünnepélyes lesz. Abban az ór&aa...

Hergár Győző