Új politika

Isten akarata

Isten akarata szerint kell alkalmassá válnom feladataimra! Minden embert Isten teremtett a maga képére és hasonlatosságára. Egyformán szereti minden teremtményét. Az ellenségemet is ugyanúgy szereti, mint engem.

 

Jézus legnehezebb de leghatásosabb parancsa:

„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, (Mt 5,43-44). Mert ellenségemet is Isten teremtette! Isten minden fia, egymás testvére.

 

Milyen helyzetben vagyok?

Ha Isten oldalán vagyok, akkor Isten is megvéd mellém küldött őrangyalával, a tisztaságom mértéke szerint. És látom azt is, hogy ellenfelem Isten ellen van, és eltávolította őrangyala védelmét, és így a Gonosz minden súgását elfogadja. Vagyis védtelen. Én védtelen embert eleve nem bántok, mert az olyan lenne, mintha egy csecsemőt bántalmaznék. Ezért szeretettel vagyok iránta: Isten kegyelmét kérve megtudom, hogyan szerethető, és alkalmas időpontban megteszem vele azt, amit kell. „Ha ellenséged éhes, adj neki kenyeret, hogyha meg szomjas, adjál neki vizet! Így izzó parazsat gyűjtesz a fejére, és majd megfizeti neked az Úr (Péld 25,21-22 vagy Róm 12,20).” Így a támadóm egyszer csak úgy érzi magát, mintha jóakaróját bántaná, és megtér!

 

Mikor lesz ebből politika?

Akkor, ha egyre nagyobb mennyiségű emberrel teszem ugyanezt! Ekkor igénybe vehetem azokat is, akiket erre a magatartásra rávettem. Mennél tisztább emberek kérik Istent egy ellenségének a megtérítésére, annál biztosabb, hogy Isten eleget tesz a kérésnek. Ő mondta ugyanis: „hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa (Lk18,16).” Ha tehát például, imádkozom, egy zömmel ateistákból álló párt vezetőjének a megtéréséért, akkor rávehetem kisgyermekeimet is arra, hogy azért az emberért imádkozva csak ennyit kérjenek: Istenem térítsd meg Őt! A gyakorlati tapasztalatom az, hogy sok ima után kezdem megérteni, hogy azt az embert, az ő édesanyja miért szereti még most is. Hiszen ő még ma is arra emlékszik, hogy mekkora piros szíveket kapott tőle anyák napjára. Ezért hajlandó megbocsátani mai viselkedését is. Így végül én és politikusaim is igent mondanak a Miatyánk nehéz mondatára: „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek.”

 

Így lesz politika!

De ez a mondat csak a Gonosz súgása: („Ne bocsáss meg, ő bántott meg!”) miatt nehéz. Mert, ha megbocsátok, akkor kárba vész az eddig fenntartott kiengeszteletlenség, harag. Mi tudjuk, hogy a végtelenül irgalmas Isten képmására vagyunk teremtve. Vagyis mi képesek vagyunk többször is irgalmasságot gyakorolni az ellenünk vétő gyermekünknek. Próbáljuk hát ezt tenni nagyobb családunkban: a Hazánkban, Isten más fiával is! Tőlem is megkérdezheti bárki: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer (Mt 18,21-22)”. Most már ugyanazt fogom válaszolni, amit Jézus Péternek!

 

 

Budapest, 2017-05-30

Hergár Győző