"Ne féljetek!" Jézus most győz!

      Karol Wojtyłát, 1978. október 16-án választották pápává. Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!” felszólítás, ami harminchét év multán most is különösen nekünk szól. Nekünk, európaiaknak, akik most éltük át Párizsban 2015. november 13-án, péntek este a vérengzéseket.  A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy „az erőszak és a gyűlölet útja nem oldja meg az emberiség problémáit”. Ferenc pápa néma imára szólította fel a Szent Péter téren levőket Franciaországért, Európáért és az egész világért – hangzik a hír. 

      Vajon ebben az imában benne van minden érintettért, még az elkövetőkért mondott imánk is? Hiszen őket is Isten teremtette. Őket sem a pokolra szánta. Vajon az el nem mondott imánk mögött nem bújik-e meg ítéletünk: „még hogy e pokolravalókért én imádkozzak?”

      Nos erről szól a Szeretet forradalma írás diagnózisa, hogy sajnos hittünk a teremtéskor Évához szóló kígyónak, aki ravaszul azt súgja ma is az embernek: olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3,5).” Tehát maguk ítélkezhetnek! Ezzel az igen fontos: irgalom – megbocsátás csatornát tömte el a legjobban. Ugyanis Isten irgalmából a Gonosz hálójába került ember azonnal szabadul! Így kevesen bocsátanak meg másoknak és 2000 éve csekély azoknak a száma, akik engedelmeskedtek Jézus ellenségszeretetre való felhívásának. Inkább Jézus helyett maguk ítélkeznek ellenségeik felett. Pedig Jézus így szólt: „Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is (Mt 5,43-45).” Így, csak a „gyűlöld ellenségedet” maradván: elhatalmasodott a bűn: az irgalmatlanság, a gyűlölet minden formája, a „gazdag-szegény” relatívolló pedig egyre nyílik, kevesek kezén a hatalom, ami „háttérhatalommá” vált!

      Nos máris itt tartunk a mai napnál, melynek helyes diagnózisát most írta alá minden ellenségért nem imádkozó. Pedig a Mennyei Atya ezt a tanítás adta Lamberger Antóniának 1972-ben, Klagenfurtban: „Aki ellenségeiért imádkozik, az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki.” „Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok az ő önkényüknek kiszolgáltatva.” „De Én azt mondom, imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk Atyai Szeretetemet, és Én meg fogom azt tenni! Könyörögjetek hozzám Akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket, és ez által egészen a Kezembe vettelek Benneteket.”

      Vagyis az egyetlen kiút a félelmünkből az, ha az Atya tanácsára engedelmeskedünk Jézus ellenségszeretetet is tartalmazó teljes szeretetparancsának. Nem ítélkezünk és bátran Jézus munkatársai, Mennyei Atyánknak fiai akarunk lenni. Mennél többen leszünk ilyenek, annál több kegyelmet esdünk le, annál hamarabb győz Jézus!

      Egyedül Isten tudja a munkatársai kérésére megváltoztatni a mohamedánok és más nem keresztények szívét. Ő mondta ugyanis:Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek (Ez 36,26).”(Áldjad én lelkem az Urat énekkönyv 175. dala).  Ezt teszi ugyanis ma is Isten a kérésünkre. Sid Roth „Ez természetfeletti” műsorából tudható: mohamedánok tömegesen térnek meg, még saját imaházukban is!

       A Gonosz terve az, hogy kereszténységében széteső, legyengített Európának beadja a halálos injekciót: Titkolt, hosszas tervezés után most olyan vallású, gyorsan szaporodó népet telepít be, akit itt eddig soha senki sem tudott megtéríteni: az iszlámvallásúakat, akiknek keresztényeket-lenyakazó államát is, a Gonosznak hódoló un. „háttérhatalomtól” irányított politikusok hozták létre, és ma, mint „irgalmasságra szoruló menekülteket” indítanak Európába. E Gonosz által sakkban tartott politikusoknak az is a feladata, hogy a nyilvánvaló szándék már túl későn derüljön ki, amikor már a halálos adag Európába ment. (http://www.echotv.hu/video/107477/20150911_Vilagpanorama Drábik János interjúja).

      De kis homokszem: Magyarország, került a Gonosz gépezetébe, akinek politikusai nem adták be a derekukat a háttérhatalomnak. Mária országa a tervezett idő előtt megkongatta a lelkiismeret vészharangját, és most is a tulajdon testével védi meg Európát! Imádkozik, jót tesz, áldozatot hoz ellenségeiért: a pokol felé tartó háttérhatalom embereiért, a nekik engedelmes politikusokért, és a hithű mohamedánokért. Vonzó példájával a többi népet is Istennel való kapcsolatának a megújítására és ellenségszeretetre készteti!

      Így közbenjárásunkra minden emberszívet Isten változtat meg! A megtért migránsok tanúsága vezet majd végül a kereszténység győzelméhez! A Sátán pedig elfut a szeretetben való egységünk elől, és Jézus lesz a királyunk!

      Szűzanya Međugorjében, 2015-07-02-én: „a szeretet azt jelenti: elviselni, adni és soha, de soha nem ítélkezni!” Így végül, e lényegre átírva, így szavalhatunk bátor örömmel Petőfi Sándor: Nemzeti Dal költeményéből:

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!

Refrén: A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy ítélkezők
Nem leszünk

Mikor? Rajtunk múlik!

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 

 

Hergár Győző