Magyarországról indult el (Natália nővér) III. befejező rész

Elkezdtük a harcot

     Jézus tervének megvalósítása, (az idők jelei Mt 16,3) már mutatkoznak harcunkban, bár részünkről ez nem tudatos:

      1. 2000-ben (XXIII. János és VI. Pál ide tartozó előzményei után) II. János Pál közölte: „a bocsánatkéréssel az a cél, hogy a keresztények megtisztítsák az emlékezetet, s megtörténjék a kiengesztelődés a keresztények és az egyház, illetve az emberiség között.” E bocsánatkérés után az első nemzet vagyunk, akik a kiengesztelődés útjára léptünk:    

      2. 2006. március 20-án a magyarok és szlovákok tartanak engesztelő imatalálkozót a felvidéki Bodollón. Erdő Péter bíboros, prímás Alojz Tkac kassai érsekkel közösen mutat be szentmisét és Szent István-ereklyét ad át a makranci templomnak.

      3. 2006. június 29-én, szentmise a szlovák-magyar kiengesztelődésért az esztergomi bazilikában. Válaszok: 2006-08-25 Malina Hedvig megverése, 2009 Szlovák nyelvtörvény, 2010 módosított állampolgársági törvény, stb.

Hadüzenetünk:

      4. Mi úgy véljük: a keresztény értékeken alapuló politika a történelem folyamán immár sokadszor fogja megújítani Európát” – szögezte le Orbán Viktor 2012-11-17-én Madridban. (Ezt 2013. április 15-én Bilbaoban a „Keresztény válasz az Európa előtt álló kihívásokra” c. konferencián még meg is erősítette.)

      5. Orbán Viktornak az Amerikai Népszava válaszolt azonnali, terjedelmes, őrjöngő cikkben. Ebből idézünk: „A ’keresztény’ alatt katolikust kell érteni, mert  a katolicizmust egyes pontokon reformáló ún. protestáns egyházak ugyanabból a gyökérből nőttek ki, és az anyaegyházukkal lényegileg azonos társadalmi nézeteket vallanak. A katolikus értékeken alapuló Európa soha nem megújulást, hanem vért, elnyomást, terrort, cenzúrát, jobbágysorsot, rabszolgaságot, a világnézeti szabadság, a tudomány, a művészet, az oktatás szabadságának felszámolását, sötét középkort, máglyákat, gettókat és fasizmust hozott Európának. Ez az ideológia minden alkalommal bebizonyította, hogy a vége totális diktatúra. Báránybőrbe bújt farkasok, papi ruhába öltözött gyilkosok ideológiája, akik uralkodni akarnak az országokon, népeken és államokon, hogy a földi hatalmat és minél több pénzt megszerezzenek, az embereket pedig rabigába hajtsák. Mindez ellentétes a kereszténységgel, Jézus Krisztus tanításaival, csaláson alapul, illegitim és antikrisztusi.” http://nepszava.com/2012/11/magyarorszag/orbannal-tor-europa-ellen-a-vatikan.html/comment-page- Tehát a Gonosz, a protestáns egyházakat épp úgy ellenségeinek tekinti, mint a katolikust!

      6. És élesedett ellenünk a harc a demagógia (pl. kettős mérce, ki mint él úgy ítél, összemosás stb.) minden eszközével: az Európai Parlament, az IMF, a liberális baloldal szüntelen támadásaival, a baloldali politikusaink magyarellenességével, USA támadásival stb. egészen napjainkig.

      7. De vajon a támadásokat miért Európa nem-keresztény képviselőitől kaptuk? Mert ők nem vetik alá magukat Istennek (vö. Jak 4,7) így a Gonosz felhasználhatja őket saját céljaira.

      8. 2013-06-27 Csúrog szerb – magyar kölcsönös államfői kiengesztelődés a vérengzésekért egyházi gyászszertartással. Ez az első politikus által kezdeményezett kiengesztelődés!

 

Működés

      Csak egy népet szidnak, csak egy országot, amelynek népe kétharmados többséggel nyíltan megvallja friss alkotmányában: „MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”

      Ezért a büszkeség öröme töltsön el minket, hogy MÁR ezer éve és ma is minket üt a Gonosz, hogy a Földön maradhasson! De „tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (Róm 5,3-5)” Vagyis Isten megengedte a Gonosznak, hogy felkészítse a magyart saját letaszítására!

      Ugyanis a Gonoszt a Szűzanya tiporja el, akit nem tud támadni, ezért az Ő népe: mi magyarok vagyunk a főellenségei! E harcában eszközül bárkit, sőt vallásokat, népeket is felhasznál!

      Öntudatra ébredt népünk erkölcsi felemelkedésének szükségességét felismerve, elszenvedett múltjának értékeiből táplálkozva, egyre nagyobb hittel és lelkesedéssel veti bele magát a szeretettel folytatott, egyre több népet magával ragadó engesztelésbe. Ezt a reményt kelti a közelmúlt egy profetikus eseménye:

 

Reményünk Európáé

      Regina nővéren (2015. május 1. Regionális Katolikus Karizmatikus Találkozón) keresztül a 20. perctől biztatóan így szól az Úr: „Évekkel ezelőtt volt egy látomásom Magyarországgal kapcsolatban. Nagyon sok ezer aranytól fénylő embert láttam. Nagyon csodálatos, hogy Isten most nagyon sok szentet emel fel Magyarországon. És Pio atya is elmondta, hogy Istennek van egy különleges terve Magyarországgal kapcsolatban. A magyarok örömet fognak hozni az egész emberiségnek”. A 22. perctől: „Amikor nekem ez a látomásom volt Magyarországgal kapcsolatban, én akkor nem tudtam semmit Pio atya próféciájáról. De akkor azt értettem meg, hogy a Magyarországot körülvevő országokra is hatással lesz, hogy sok megtérést fognak hozni a magyarok. Akkor azt hittem, hogy ez úgy fog történni, hogy Magyarországról nagyon sok misszionárius fog kimenni a környező országokba. De ma reggel a dicsőítés alatt az Úr megmutatta nekem, hogy mi a terve Magyarország számára: De ahelyett, hogy ti mennétek más országokba, az Isten terve az, hogy más országokból fognak idejönni emberek. Isten ide fogja vonzani őket. Isten jelenléte annyira megfogható lesz Magyarországon, hogy ide fogja vonzani az embereket más országokból! És hallani fognak a csodákról, és Isten különleges beavatkozásairól, amelyek itt fognak történni Magyarországon. Nem gondoljátok, hogy csodálatos Isten terve Magyarországnak?” (Taps). (http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/videok).

Kik vonzódnak? Miért? A migránsokkal mi lesz? Mikor?

      A már alig keresztényeket vonzza Magyarország, hogy újra keresztényekké váljanak, nehogy a mohamedánok áldozatai legyenek. De a keresztények egységre jutása is életbevágó közös érdek válik Jézus főpapi beszéde (Jn 17,20-23) szerint, mert csak így tudják majd megtéríteni a területükön élő nem keresztény mohamedánokat! E folyamattal együtt folytatódik a különböző nyelvű (pl. magyar – szerb) népek kiengesztelődése is Európában! Így válik a Gonosz által vesztesnek kiszemelt Európa a Világ missziós központjává a Szűzanya népe: a magyarok miatt!

      Így velünk minden könyörgő emberszívet Isten változtat meg! A megtért migránsok tanúsága vezet végül a Kereszténység győzelméhez! A Sátán pedig elfut egységünk elől, és Jézus lesz a királyunk!

      Szűzanya Međugorjében, 2015-07-02-én: „a szeretet azt jelenti: elviselni, adni és soha, de soha nem ítélkezni!” Így végül, e lényegre átírva, így szavalhatunk bátor örömmel Petőfi Sándor: Nemzeti Dal költeményéből:

                   A magyar név megint szép lesz,                                                   Refrén: A magyarok istenére

                   Méltó régi nagy híréhez;                                                                          Esküszünk,

                   Mit rákentek a századok,                                                                         Esküszünk, hogy ítélkezők

                   Lemossuk a gyalázatot!                                                                           Nem leszünk!      


Mikor? Rajtunk múlik!

 

DICSŐSÉG ISTENNEK!

 Budapest, 2012-10-06 (Aradi vértanuk napjától) 2016-05-02-ig fejlesztve

Hergár Győző