Magyarországról indult el (Natália nővér) II. rész

Miért pont Magyarországról?

Ha végig olvassuk megint Jézus terveit, akkor az erkölcsi felemelkedés és az engesztelés, mint feltétel természetes kérés Jézustól. Na de miért pont Magyarországról indul el, amikor más népek is Mária-tisztelők, más népek is felajánlották országukat a Szűzanyának?

Mert:

      1. Szent István királyunk korona-felajánlása óta Mária Országa: Regnum Marianum vagyunk (Vö. 4.-nál is ugyanez) ugyanis, annak a Máriának, annak az asszonynak a népe vagyunk, aki el fogja tiporni a Sátán fejét (Ter 3.15). „Ebben a megvilágításban az „asszony” győzelmében meg lehetett látni Mária különleges kiváltságát, Máriának a bűntől való teljes mentességét is.” – írja erről a Szent István Társulati Biblia-kiadás magyarázata. „Más országok is felajánlották magukat Nekem, de örökségem csak ez az egy ország” (1940-ben a Szűzanya Natália nővérhez).

      2. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus tanúsága mellett (Jel 12,17).” Sátán jobban fél Máriától, mint Istentől, mert sokkal jobban szenved attól, hogy nem maga Isten, hanem az Ő alázatos szolgálólánya győzi le (Montforti Grignon Szent Lajos ‘Arany könyve’). Egy embertől szenved vereséget, akinek szolgálatát Lucifer megtagadta, mert engedetlen volt Istennek.

      3. A magyar szentek tetteikkel, imáikkal tartották meg Isten parancsait és tartottak ki Jézus tanúsága mellett. Kiemelném Szent Margit Magyarországért engesztelő életét, a stigmatizált Galgóczy Erzsébet életáldozatát ugyanezért. Valamint számtalan más személy (pl. Máhr Veronika +2014), akiknek a felajánlását az Úr fogadta el.

      4. „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését (Kindelmannné Szántó Erzsébet asszonyhoz

      5. „Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.” (Ez is hazánkból indult el!)

      6. „Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert korszaka kezdődik” (Szeretetláng. Lelki Napló, 1963. júl.).

      7. Mindszenty József 1946. január 25-én: «A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.» 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának, mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot. Engesztelésül hirdette meg a Boldogasszony Évét, ünnepélyesen nyitotta meg Esztergomban, 1947. augusztus 15-én, és ott elhangzott beszédében megígérte:„Október 8-át, Magyarok Nagyasszonyának ünnepét majd nyilvános ünneppé tesszük.” http://www.szozat.org/archivum/szozat_2010_10.pdf

      8. Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől” – mondta Mindszenty bíboros. 2006. augusztus 20-án Erdő Péter bíboros örömmel jelenthette be a Szent István bazilikában: megvan (ma 1,6 millió). Teljesítve van Jézus tervének egyik feltétele!

      9. Mindszenty József 1956. november 3.-i rádióbeszédében ezt mondja: „(…) egy nemzet sincs, amely ezeréves történelme során nálunk többet szenvedett volna.”(Vö. a következő ponttal.) Ugyanis a Gonosz tud legyőzőjéről, és azért okoz annyi szenvedést a magyaroknak, hogy földi tevékenységének idejét meghosszabbíthassa! De Isten ezt tervébe beilleszti (Vö. Működés első bekezdése).

     10. A Szűzanya Don Gobbi atyának, a Máriás Papi Mozgalom olasz vezetőjének is Jézus terveihez hasonló gondolatokat mondott 1981. augusztus 16-án, Szent István napján: „Isten már azzal kitüntette ezt a népet, hogy különleges tulajdonomba adta (Vö. Kiv 19,5) az államalapításnál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos szereplője lesz. Ti vagytok e sokat szenvedett magyar földön a Szeplőtelen Szívemből áradó fénysugarak. Most még sűrű sötétség vesz körül benneteket, és nagy veszélyben vagytok. Tárjátok ki az emberek szívét, hogy befogadják ajándékomat. Én a Szeretet Királynője vagyok. Ha az általam mutatott úton haladtok, képessé váltok arra, hogy legyőzzetek minden akadályt, amit Ellenfelem ma még elétek állít. Készítsétek elő a béke új korszakát, segítsetek a sok eltévelyedett gyermeknek visszafordulni az Úrhoz, mert az Atya nagy szeretettel vár Bennetket.).”

http://kiralysag.network.hu/blog/kiralysag-hirei/az-arpad-haz-csak-ugy-ontotta-a-szenteket

     11. Pio atya próféciája: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" A „sok szenvedés” utal arra, hogy a magyar vállalni fogja Jézus feltételét, amit a „terveiben” mondott. A nagyhatalmú őrangyalunk ugyan az a Gábriel, aki Jézus születését hírül hozza Szűz Máriának. http://hu.wikipedia.org/wiki/Pietrelcinai_Szent_Pio

     12. Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a Szeretetláng Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.

http://www.szeretetlang.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=197&Itemid=74

     13. Mindig Jézust követi és segíti alázatos szeplőtelen Édesanyja: 1943-ban szólt Jézus Natália nővérnek és csak ezt követően, 1963-ban szólt Szűzmária Kindelmanné Szántó Erzsébet asszonyhoz segítségéről, a Sátánt megvakító „Szeretetlángról”, Jézus győzelme ügyében. Így az időrend is igazolja mindkét jelenés valódiságát!

     14. Miután mindkét jelenés ugyanarról szól, ezért a Szentlélektől sugallt Bibliában talált lehetséges utalások is mindkettőt igazolják!

Vge a II. résznek. Következik:

Magyarországról indult el (Natália nővér) III. rész

Hergár Győző