A szeretet forradalma Függelék

Függelék:

Faustyna naplójából

F1061 „Estefelé hallottam, amint a papok Zsoltárokat énekeltek. Sírnom kellett, s lelkem fájdalma újra felszakadt. Nem bírtam megnyugodni nagy fájdalmamban. Ekkor lelkemben ezt hallottam: „Ne sírj – már nem szenvedek. A hűségedért azonban, amellyel szenvedésemben és halálomban elkísértél, megígérem, hogy a te halálod ünnepélyes lesz. Abban az órában én fogok melletted állni. Szívem szeretett gyöngye! Látom tiszta szeretetedet, mely több mint angyali éspedig azért több, mert harcolsz. Érted megáldom a világot. Látom irántam való erőfeszítéseidet, s ezek elragadják szívemet.”

F1167 „A Sátán bevallotta, hogy gyűlöl engem. Azt mondta: „Kevesebb kárt okoz nekem ezer lélek, mint te, ha a Mindenható irgalmáról beszélsz. A legnagyobb bűnösök bizalommal telnek el, s visszatérnek Istenhez, én pedig – mondja a rossz szellem – mindent elveszítek. Ezen kívül engem is üldözöl a Mindenható kikutathatatlan irgalmával.” – Megértettem, mennyire gyűlöli a Sátán Isten irgalmát. Nem akarja elismerni, hogy Isten jó.”

F824 „Ebben a magányban egyedül Jézus a mesterem, Ő maga nevel és tanít engem. Érzem, hogy különleges befolyása alatt állok. Kifürkészhetetlen tervei miatt különleges módon egyesül velem, s felfoghatatlan titkokba enged bepillantani. Létezik egy titok, amely engem összeköt az Úrral. Erről senki nem tudhat, még az angyalok sem. Ha akarnám, sem tudnám elmondani. Mégis ebből élek, s fogok élni örökké. Ez a titok különböztet meg minden más lélektől itt a földön és az örökkévalóságban”.

F699 „Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik”

 

PRÓFÉCIÁK:

   1. Elke Mölle kapta 2014 szeptemberében, és felolvasta az Imádság Háza Konferencián, Máriabesnyőn 2014. október 25-én:

      „Harcosok nemzete vagytok, úgy, ahogy Dávid hősei. A közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Az Úr útját fogjátok készíteni, hogy vissza tudja nyerni Európát Isten országa számára. A ti közbenjárásotokkal hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális légtér ellenőrzés alá vonódjék, és így az Úr földi csapatai bevehessék Európát. Isten Országának spirituális vezetői, a prédikátorok és a tanítók ismét tisztán fognak látni a Szentlélekben. Többé már nem fogja őket félrevezetni semmi, hanem egyedül a Királyra figyelnek majd a ti imáitok hatására.

      Látlak titeket a Lélekben. Sok nehéz-fegyverrel vagytok felszerelve, veszélyesek vagytok az ellenségre. Bátrak vagytok, merészek, és soha nem adjátok fel. Nem fogtok meghátrálni, le fogjátok hozni Isten Országát a földre, megjelenítitek Isten Országát. Harcos menyasszonyok lesztek, akik egészen bele vannak szerelmesedve a Királyba. És Ő felétek nyújtja a jogarát, és megadja, amiért imádkoztok, mert megérintettétek a szívét. Magyarország, Te az Úr kedvese vagy, szemed egyetlen pillantásával elraboltad a szívét. Szép vagy, Magyarország, drága vagy, és nagyon szeret Téged az Úr!”

   2. A Pécsi Országos Találkozóra - Klári által 2014. szeptember 23-án  - kapott üzenet.

      „Kiárasztom rátok Szentlelkemet, jobban, mint valaha. Óriási ébredés lesz országotokban, mert tervem veletek hatalmas. Ebben a haldokló Európában ti lesztek az ÉLET képviselői.

Megáldom az egész népet, hogy sok-sok magzat megfoganjon, népetek sokasodjék és erősödjék a hitben, erőben és irgalmas szeretetben.

      Ti, meg kell, hogy álljatok a közelgő viharokban. Gyökeretek Bennem van, Véremből táplálkozik. Édesanyám palástja és Szíve megvéd minden vihartól. 

      Bízzatok és imádkozzatok szüntelen! Szeretlek benneteket. Áldásom rajtatok nyugszik.”

(Kb. két héttel később, egy közös ima alatt világos lett, hogy a magzatok foganása nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megtörténik.)

   3. Szent Pio atya pedig így prófétált: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár (vö., Jer 12,9!) fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát. országukra!” A „gyönyörű madár” a Jeremiás szerinti „szép tollazatú madár”, amely köré, mint az isteni örökség madara köré, gyülekezik a többi madár (keresztény nép) és a vadállatok (nem keresztény népek) is.

   Imák: ellenségeinkért Lamberger Antóniától http://elizeus.kozosseg.com/fellowshiptemplate/education/1/1277/

Szent Vér litánia Lamberger Antóniától. Minden Üdvözlégy végén Imádkozzál érettünk, bűnösökért, s áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen." (SzLN, 1962.okt.)  

     Az egybeszeretők: Isten fiai. Ezek közül előnyben: Misszionáriusok. Papok. Szerzetesek. Különböző anyanyelvű házasok családja. Idegen országban élők. Világjárók. Művészek. Nyelvtanárok. Idegenforgalom emberei. Vegyes nyelvű vállalkozások emberei. Nehéz élethelyzetben lévő, kitartó, jóakaratú emberek is előnyben vannak.

Budapest, 2015-10-21

Hergár Győző